.

Yönetim

Enstitü Müdürü
Prof. Dr. Mustafa Doğa TEMİZSOYLU
Enstitü Müdürü
temizsoylu@mehmetakif.edu.tr
+902482133180
Enstitü Müdür Yardımcıları
Dr. Öğr. Üyesi Hıdır GÜMÜŞ
Enstitü Müdür Yardımcısı
hgumus@mehmetakif.edu.tr
+902482133183
Doç. Dr. Erhan KEYVAN
Enstitü Müdür Yardımcısı
erhankeyvan@mehmetakif.edu.tr
+902482133182
Enstitü Sekreteri
Mustafa YÜKSEL

myuksel@mehmetakif.edu.tr
+90 248 213 31 84
Enstitü Yönetim Kurulu
Prof. Dr. Asım KART - Enstitü Yönetim Kurulu Üyesi
Prof. Dr. Tülay BÜYÜKOĞLU - Enstitü Yönetim Kurulu Üyesi
Prof. Dr. Mustafa Doğa TEMİZSOYLU - Müdür
Doç. Dr. Erhan KEYVAN - Enstitü Müdür Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Hıdır GÜMÜŞ - Enstitü Müdür Yardımcısı
Doç. Dr. Muhammed Enes İNANÇ - Enstitü Yönetim Kurulu Üyesi
Enstitü Kurulu
Prof. Dr. Dilek ÖZTÜRK - Veteriner Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Özlem ÖZMEN - Veteriner Patoloji Anabilim Dalı Başkanı/Laboratuvar ve Deney Hayvanları (Disiplinlerarası) Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Mehmet KALE - Veteriner Viroloji Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Asım KART - Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Mustafa Doğa TEMİZSOYLU - Veteriner Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı/Enstitü Müdürü
Prof. Dr. Hakan ÖNER - Veteriner Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Başkanı
Doç. Dr. Erhan KEYVAN - Enstitü Müdür Yardımcısı
Prof. Dr. Orhan KANKAVİ - Veteriner Biyokimya Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Ramazan ADANIR - Veteriner Parazitoloji Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Özkan ELMAZ - Veteriner Zootekni Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. İbrahim TAŞAL - Veteriner Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Hıdır GÜMÜŞ - Enstitü Müdür Yardımcısı
Prof. Dr. Şima ŞAHİNDURAN - Veteriner İç Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Özen YURDAKUL - Veteriner Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı Başkanı/Hayvansal Ürünler Hijyen ve Teknolojisi (Disiplinlerarası) Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Şule DEMİRCİ - Veteriner Fizyoloji Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Barış Atalay USLU - Veteriner Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Mümin POLAT - Sağlık ve Biyomedikal Bilimler (Disiplinlerarası) Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Fatma Karakaş OĞUZ - Veteriner Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Özcan ÖZGEL - Veteriner Anatomi Anabilim Dalı Başkanı

Hakkımızda

  • İdari Personel
  • Misyon-Vizyon
  • Genel Bilgi
  • Yönetim