.

Yönetim

Enstitü Müdürü
Prof. Dr. Mustafa Doğa TEMİZSOYLU

temizsoylu@mehmetakif.edu.tr
+902482133180
Enstitü Müdür Yardımcıları
Dr. Öğr. Üyesi Eren KUTER

ekuter@mehmetakif.edu.tr
0248 213 31 82
Dr. Öğr. Üyesi Melda SOYSAL TOMRUK

meldastomruk@mehmetakif.edu.tr
Enstitü Sekreteri
Fahri KARİP

fkarip@mehmetakif.edu.tr
+90 248 213 31 84
Enstitü Yönetim Kurulu
Dr. Öğr. Üyesi Eren KUTER - Müdür Yardımcısı
Prof. Dr. Asım KART - Üye
Prof. Dr. Tülay BÜYÜKOĞLU - Üye
Dr. Öğr. Üyesi Melda SOYSAL TOMRUK - Müdür Yardımcısı
Prof. Dr. Mustafa Doğa TEMİZSOYLU - Müdür
Doç. Dr. Muhammed Enes İNANÇ - Üye
Enstitü Kurulu
Doç. Dr. Ahmet Cumhur AKIN - Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Mustafa Doğa TEMİZSOYLU - Veteriner Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı/Enstitü Müdürü
Prof. Dr. Mahiye ÖZÇELİK METİN - Veteriner Zootekni Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Özlem ÖZMEN - Veteriner Patoloji Anabilim Dalı Başkanı/Laboratuvar ve Deney Hayvanları (Disiplinlerarası) Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Hakan ÖNER - Veteriner Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Orhan KANKAVİ - Veteriner Biyokimya Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Mehmet KALE - Veteriner Viroloji Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Asım KART - Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Dilek ÖZTÜRK - Veteriner Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Ramazan ADANIR - Veteriner Parazitoloji Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. İbrahim TAŞAL - Veteriner Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Şima ŞAHİNDURAN - Veteriner İç Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Özen YURDAKUL - Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı Başkanı/Hayvansal Ürünler Hijyen ve Teknolojisi (Disiplinlerarası) Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Özkan ELMAZ - Veteriner Zootekni Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Şule DEMİRCİ - Veteriner Fizyoloji Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Fatma KARAKAŞ OĞUZ - Veteriner Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Özcan ÖZGEL - Veteriner Anatomi Anabilim Dalı Başkanı
Doç. Dr. Mümin POLAT - Sağlık ve Biyomedikal Bilimler (Disiplinlerarası) Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Ayhan ATA - Veteriner Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı Başkanı

Hakkımızda

  • İdari Personel
  • Misyon-Vizyon
  • Genel Bilgi
  • Yönetim