.

Stratejik Amaçlar

Enstitümüz kalite güvencesi sistemi kapsamında, Üniversitemizin 2022-2026 Stratejik Planı ile uyumlu olarak insan kaynaklarının, fiziki mekânların ve eğitim ortamlarının fakülte misyonumuzu ve vizyonumuzu gerçekleştirmeye yönelik verimli ve etkili bir şekilde kullanımını hedeflemektedir.

Kalite

  • Kalite Politikamız
  • Birim Kalite Komisyonu