.

İdari Personel

Fahri KARİP
Enstitü Sekreteri
Telefon: 0248 213 31 84
E-posta: fkarip@mehmetakif.edu.tr
Mehmet YÜZBAŞIOĞLU
Bilgisayar İşletmeni
Mali İşler-Personel İşleri
Telefon: +90 248 213 3186
E-posta: myuzbasioglu@mehmetakif.edu.tr
Hüseyin NARİN
Bilgisayar İşletmeni
Öğrenci İşleri
Telefon: +90 248 213 3185
E-posta: hnarin@mehmetakif.edu.tr
Yusuf YENİGÜN
Bilgisayar İşletmeni
Öğrenci İşleri
Telefon: +90 0248 213 3187
E-posta: yusufyenigün@mehmetakif.edu.tr
Hatice KARACA
Sürekli İşçi
Özel Kalem-Yazı İşleri
Telefon: +90 248 213 3180
E-posta: hkaraca@mehmetakif.edu.tr

Hakkımızda

  • İdari Personel
  • Misyon-Vizyon
  • Genel Bilgi
  • Yönetim