Untitled Document
 
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
MİSYONUMUZ
Lisansüstü eğitimde bağımsız olarak araştırma yapabilen ve akademik düşünceyi hayat felsefesi haline getirmiş Cumhuriyetin temel niteliklerine ve Atatürk İlkelerine bağlı, dürüst, erdemli, yaratıcı, yenilikçi ve evrensel bilime katkı yapabilen, mesleğinin etik kurallarına duyarlı çağdaş bilim insanları yetiştirmektir. Bunun için öğrencilerin potansiyellerini ortaya koymalarına fırsat verecek bir çalışma ve araştırma ortamı sağlamaktır.

VİZYONUMUZ
Sağlık bilimleri alanında uluslararası standartlarda öğrenci yetiştiren, eğitim ve araştırmalarıyla uluslararası düzeyde tanınan, bölgesinin geleceğine bilim ışığında yön veren, mesleğinde yetkin ve sahip olduğu bilgi ve becerisini farklı alanlara uygulayabilen, ilkeli ve çağdaş bilim insanlarını yetiştiren öncü bir bilim ve eğitim merkezi olmaktır.
Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nün Akademik ve İdari İşleri ile ilgili Ofisleri İstiklal Yerleşkesinde Veteriner Fakültesi binasının giriş katında bulunmaktadır. Eğitim ve Öğretim faaliyetleri her anabilim dalının kendi fiziksel alanlarında yürütülmektedir.
Sağlık Bilimleri Enstitüsünde, hâlihazırda yürütülen 13 Tezli Yüksek Lisans, 2 Ortak Tezli Yüksek Lisans, 3 Disiplinlerarası Tezli Yüksek Lisans, 8 Doktora ve 6 Ortak Doktora Programı aşağıda yer almaktadır:

Tezli Yüksek Lisans Programları

 • Veteriner Cerrahi Tezli Yüksek Lisans Programı
 • Veteriner Doğum ve Jinekoloji Tezli Yüksek Lisans Programı 
 • Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Tezli Yüksek Lisans Programı
 • Veteriner Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Tezli Yüksek Lisans Programı
 • Veteriner Histoloji ve Embriyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı
 • Veteriner İç Hastalıkları Tezli Yüksek Lisans Programı
 • Veteriner Mikrobiyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı
 • Veteriner Parazitoloji Tezli Yüksek Lisans Programı
 • Veteriner Patoloji Tezli Yüksek Lisans Programı
 • Veteriner Zootekni Tezli Yüksek Lisans Programı
 • Veteriner Fizyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı
 • Veteriner Biyokimya Tezli Yüksek Lisans Programı
 • Gida Hijyeni ve Teknolojisi (Veteriner) Tezli Yüksek Lisans Programı

Disiplinlerarası Tezli Yüksek Lisans Programları

 • Hayvansal Ürünler Hijyen ve Teknolojisi (Disiplinlerarası) Tezli Yüksek Lisans Programı
 • Laboratuvar ve Deney Hayvanları (Disiplinlerarası) Tezli Yüksek Lisans Programı
 • Sağlık ve Biyomedikal(Disiplinlerarası) Tezli Yüksek Lisans Programı

Ortak Tezli Yüksek Lisans Programları

 • Veteriner Viroloji Ortak Tezli Yüksek Lisans Programı
 • Veteriner Anatomi Ortak Tezli Yüksek Lisans Programı

Doktora Programları

 • Veteriner Cerrahi Doktora Programı
 • Veteriner Doğum ve Jinekoloji Doktora Programı
 • Veteriner Histoloji ve Embriyoloji Doktora Programı
 • Veteriner İç Hastalıkları Doktora Programı
 • Veteriner Zootekni Doktora Programı
 • Veteriner Mikrobiyoloji Doktora Programı
 • Gıda Hijyeni ve Teknolojisi (Veteriner) Doktora Programı
 • Suni Tohumlama Doktora Programı

Ortak Doktora Programları

 • Veteriner Anatomi Ortak Doktora Programı
 • Veteriner Biyokimya Ortak Doktora Programı
 • Veteriner Fizyoloji Ortak Doktora Programı
 • Veteriner Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Ortak Doktora Programı
 • Veteriner Histoloji ve Embriyoloji Ortak Doktora Programı
 • Veteriner Viroloji (Ortak) Doktora Programı

KAMU HİZMET STANDARDI
 
DUYURULAR

BİLGİ - BELGE

 
Eğitim Fakültesi Dergisi

BAĞLANTILAR