.

Misyon-Vizyon

MİSYONUMUZ

Lisansüstü eğitimde bağımsız olarak araştırma yapabilen ve akademik düşünceyi hayat felsefesi haline getirmiş Cumhuriyetin temel niteliklerine ve Atatürk İlkelerine bağlı, dürüst, erdemli, yaratıcı, yenilikçi ve evrensel bilime katkı yapabilen, mesleğinin etik kurallarına duyarlı çağdaş bilim insanları yetiştirmektir. Bunun için öğrencilerin potansiyellerini ortaya koymalarına fırsat verecek bir çalışma ve araştırma ortamı sağlamaktır.

VİZYONUMUZ

Sağlık bilimleri alanında uluslararası standartlarda öğrenci yetiştiren, eğitim ve araştırmalarıyla uluslararası düzeyde tanınan, bölgesinin geleceğine bilim ışığında yön veren, mesleğinde yetkin ve sahip olduğu bilgi ve becerisini farklı alanlara uygulayabilen, ilkeli ve çağdaş bilim insanlarını yetiştiren öncü bir bilim ve eğitim merkezi olmaktır.

Hakkımızda

  • İdari Personel
  • Misyon-Vizyon
  • Genel Bilgi
  • Yönetim