.

Genel Bilgi

Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nün Akademik ve İdari İşleri ile ilgili Ofisleri İstiklal Yerleşkesinde Veteriner Fakültesi binasının giriş katında bulunmaktadır. Eğitim ve Öğretim faaliyetleri her anabilim dalının kendi fiziksel alanlarında yürütülmektedir.

Sağlık Bilimleri Enstitüsünde, hâlihazırda yürütülen 16 Tezli Yüksek Lisans, 2 Ortak Tezli Yüksek Lisans, 3 Disiplinlerarası Tezli Yüksek Lisans, 17 Doktora ve 6 Ortak Doktora Programı aşağıda yer almaktadır:

Tezli Yüksek Lisans Programları

 • Veteriner Cerrahi
 • Veteriner Doğum ve Jinekoloji 
 • Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji 
 • Veteriner Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları 
 • Veteriner Histoloji ve Embriyoloji 
 • Veteriner İç Hastalıkları 
 • Veteriner Mikrobiyoloji 
 • Veteriner Parazitoloji 
 • Veteriner Patoloji 
 • Veteriner Zootekni 
 • Veteriner Fizyoloji 
 • Veteriner Biyokimya 
 • Gida Hijyeni ve Teknolojisi (Veteriner) 
 • Veteriner Anatomi 
 • Veteriner Dölerme ve Suni Tohumlama
 • Veteriner Viroloji 

Disiplinlerarası Tezli Yüksek Lisans Programları

 • Hayvansal Ürünler Hijyen ve Teknolojisi 
 • Laboratuvar ve Deney Hayvanları
 • Sağlık ve Biyomedikal Bilimler 

Ortak Tezli Yüksek Lisans Programları

 • Veteriner Viroloji 
 • Veteriner Anatomi 

Doktora Programları

 • Veteriner Cerrahi 
 • Veteriner Doğum ve Jinekoloji 
 • Veteriner Histoloji ve Embriyoloji 
 • Veteriner İç Hastalıkları 
 • Veteriner Zootekni 
 • Veteriner Mikrobiyoloji 
 • Veteriner Patoloji 
 • Gıda Hijyeni ve Teknolojisi (Veteriner) 
 • Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji 
 • Veteriner Dölerme ve Suni Tohumlama 
 • Veteriner Anatomi 
 • Veteriner Biyokimya 
 • Veteriner Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları
 • Veteriner Viroloji 
 • Veteriner Fizyoloji
 • Veteriner Parazitoloji
 • Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği

Ortak Doktora Programları

 • Veteriner Anatomi  
 • Veteriner Biyokimya  
 • Veteriner Fizyoloji 
 • Veteriner Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları
 • Veteriner Histoloji ve Embriyoloji  
 • Veteriner Viroloji 

Hakkımızda

 • İdari Personel
 • Misyon-Vizyon
 • Genel Bilgi
 • Yönetim