Tez Önerilerinin Tez Otomasyon Sistemine Girişinin Yapılması

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yayın ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’nın “Lisansüstü Tezlerin Elektronik Ortamda Toplanması, Düzenlenmesi ve Erişime Açılmasına İlişkin Yönerge”de belirtildiği üzere tez önerisini sunan öğrencilerimizin “Tez Otomasyon Sistemine” (https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/giris.jsp) üye girişi yaparak “Tez Veri Girişi Formu”nu doldurmaları gerekmektedir. 
 
DUYURU İLE İLGİLİ DOSYALAR
 
DİĞER DUYURULAR
24-10-2018
17-10-2018
13-09-2018
13-09-2018
10-09-2018
05-09-2018
31-08-2018
14-08-2018
06-08-2018
11-07-2018
Tüm Duyurular