Untitled Document
 
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü 1 Eylül 2006 tarihli senato kararı ile faaliyete geçirilmiştir. Lisansüstü eğitim vermek amacıyla enstitü bünyesinde Veteriner Fakültesi, Eğitim Fakültesi’nin Beden Eğitimi ve Spor Bölümü ile Sağlık Yüksek Okulu bulunmaktadır.


Yüksek Lisans Programı: En az dört yıl süreli bir yükseköğretim kurumundan lisans diploması ya da buna eşdeğer bir derece almış olanların, bu eğitim üzerine yapacakları tezli yüksek lisans programları için dört yarıyıl, tezsiz yüksek lisans programları için en az üç yarıyıl süreli öğrenim, bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerini kapsar.


Doktora Programı: Yüksek lisansa veya hazırlık sınıfları hariç, en az 10 yarıyıl süreli Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık ve Veteriner Fakülteleri diplomasına, Eczacılık ve Fen Fakülteleri mezunlarının ise yasalara göre bir laboratuar dalında kazandıkları uzmanlığa dayalı sekiz yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl süreli bir programdır.
Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nün idari ve öğrenci işleri ofisleri İstiklal Yerleşkesi’nde Veteriner Fakültesi binasının giriş katında bulunmaktadır. Bu alanda 1 Müdür, 2 Müdür Yardımcısı, 1 Sekreter, 1 Personel İşleri, Yazı işleri,  Öğrenci İşleri, Özel Kalem, 1 Arşiv, 1 Depo Odası bulunmaktadır. Eğitim ve Öğretim faaliyetleri her anabilim dalının kendi fiziksel alanlarında yürütülmektedir.

Sağlık Bilimleri Enstitüsünde, hâlihazırda yürütülen 10 Yüksek Lisans, 1 Ortak Yüksek Lisans, 2 Disiplinlerarası Yüksek Lisans, 6 Doktora ve 6 Ortak Doktora Programı aşağıda yer almaktadır:

Yüksek Lisans Programları

 • Veteriner Cerrahi Yüksek Lisans Programı
 • Veteriner Doğum ve Jinekoloji Yüksek Lisans Programı 
 • Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Yüksek Lisans Programı
 • Veteriner Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Yüksek Lisans Programı
 • Veteriner Histoloji ve Embriyoloji Yüksek Lisans Programı
 • Veteriner İç Hastalıkları Yüksek Lisans Programı
 • Veteriner Mikrobiyoloji Yüksek Lisans Programı
 • Veteriner Parazitoloji Yüksek Lisans Programı
 • Veteriner Patoloji Yüksek Lisans Programı
 • Veteriner Zootekni Yüksek Lisans Programı
 • Veteriner Fizyoloji Yüksek Lisans Programı
 • Veteriner Biyokimya Yüksek Lisans Programı
 • Hayvansal Ürünler Hijyen ve Teknolojisi (Disiplinlerarası) Yüksek Lisans Programı
 • Laboratuvar ve Deney Hayvanları (Disiplinlerarası) Yüksek Lisans Programı
 • Sağlık ve Biyomedikal(Disiplinlerarası) Yüksek Lisans Programı

Yüksek Lisans Ortak Programları

 • Veteriner Viroloji Ortak Yüksek Lisans Programı

Doktora Programları

 • Veteriner Cerrahi Doktora Programı
 • Veteriner Doğum ve Jinekoloji Doktora Programı
 • Veteriner Histoloji ve Embriyoloji Doktora Programı
 • Veteriner İç Hastalıkları Doktora Programı
 • Veteriner Zootekni Doktora Programı
 • Veteriner Mikrobiyoloji Doktora Programı

Doktora Ortak Programları

 • Veteriner Anatomi Ortak Doktora Programı
 • Veteriner Biyokimya Ortak Doktora Programı
 • Veteriner Fizyoloji Ortak Doktora Programı
 • Veteriner Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Ortak Doktora Programı
 • Veteriner Histoloji ve Embriyoloji Ortak Doktora Programı
 • Veteriner Viroloji (Ortak) Doktora Programı

KAMU HİZMET STANDARDI
 
DUYURULAR

BİLGİ - BELGE

 
Eğitim Fakültesi Dergisi

BAĞLANTILAR